Home Fotovoltaïsch Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld

Dimensionering van de installatie:

Een gezin van 3 personen verbruikt vb. jaarlijks 3.400 kWh.

Per gedomicilieerd gezinslid ontvangt het gezin 100 kWh gratis stroom en per verbruiksadres 100 kWh.

Het gezin heeft dus een werkelijk te betalen energieverbruik van (3400 - 500) kWh = 2900 kWh per jaar.

Met hun installatie willen zij hun volledige energieverbruik compenseren (dakoppervlakte is geen probleem) en laten een installatie plaatsen van 3640 Wp

Kosten:

Deze installatie kost ongeveer € 8008, volledig geplaatst, exclusief BTW. Stel dat het huis ouder is dan 5 jaar, dan komt hierbij nog eens 6% BTW bij het basisbedrag bij. Dus: € 8008 + € 480,4 = € 8488,4.

Sinds 2011 ontvangt het gezin geen belastingsvoordeel meer en subsidies van de gemeente zijn er ook niet meer.

Opbrengsten:

In België levert deze installatie ongeveer 3094 kWh per jaar op. In België levert de zon namelijk ongeveer 850 kWh per 1 kWp geïnstalleerde zonnepanelen.

Gerekend met een dagtarief van € 0,22/kWh betekent dit een jaarlijkse opbrengst van € 680,68.

Voor elke 1000 kWh geleverd door de installatie ontvangt het gezin groene stroom certificaten ter waarde van € 90. Dit brengt ons op € 278,46 per jaar aan groene stroom certificaten.

Jaarlijks brengt de installatie dus € 680,68 + € 278,46 = € 959,14 op.

Terugverdientijd:

Dit wil zeggen dat na 8,85 jaar de installatie zichzelf volledig zal terugbetaald hebben. Na 10 jaar heeft deze installatie zelfs nog eens extra € 1000 opgeleverd!

Hierbij moeten we ook nog eens rekening houden dat de energieprijzen zullen blijven stijgen (meeropbrengst!) en dat er ook nog de mogelijkheid bestaat om de aankoopprijs te verlagen door extra fiscale voordelen bij een hypothecaire lening voor deze installatie.

 
Hoofdmenu
Zonne-energiesystemen